Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download Terjemah Kitab Tafsir Jalalain-Lengkap Dua Jilid-Versi PDF

Galeri Kitab Kuning | Tulisan ini berisi Buku Terjemahan Kitab Tafsir Jalalain yang ditulis dan disusun oleh dua Ulama, yaitu Imam Jalaluddin al-Mahalli, dan Jalaluddin As-Suyuthi.

Download Terjemah Kitab Tafsir Jalalain-Lengkap Dua Jilid-Versi PDF

Diantara kitab tafsir al-Quran yang sangat terkenal dan hampir bisa dipastikan menjadi materi pengajian di berbagai lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren adalah Kitab Tafsir Jalalain.

Kitab tafsir yang masuk dalam kategori Tafsir Ijmali ini, dikarang secara berurutan oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli, yang kemudian dilanjutkan oleh al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi.

Baca Juga : Unduh Koleksi 21 Kitab Tafsir Paling Terkenal

Oleh sebab pengarangnya dua Imam dengan gelar yang sama, yakni Jalaluddin, maka Kitab Tafsir ini lebih dikenal dengan sebutan Tafsir Jalalain, atau dua Jalaluddin.

Sekilas Tentang Tafsir Jalalain

Tafsir ini pertama kali ditulis oleh al-Mahalli dari permulaan surat al-Kahfi dan terus berlanjut sebagaimana urutan mushaf utsmani hingga surat An-Nas.

Setelah selesai, al-Mahalli melanjutkan surat al-Fatihah tanpa muqaddimah sebagaimana yang telah umum dilakukan oleh pengarang kitab, hal ini dimaksudkan agar ringkas.

Baca Juga : Download Kitab Tafsir Bil Ma'tsur Paling Masyhur dan Populer

Ternyata setelah al-Mahalli menafsirkan surta alFatihah, dan bermaksud melanjutkan penafsiran surat al-Baqarah, tetapi ia jatuh sakit dan sampai akhirnya meninggal dunia.

Enam tahun kemudian, kitab tafsir tersebut disempurnakan oleh muridnya yang bernama syaikh Jalaluddin al-Suyuti yang memulainya dari surat al-Baqarah sampai surat al-Isra’ dan selesai pada hari rabu 6 Safar 871 H. dalam waktu empat bulan kurang 4 hari.

Maka dari itu, tafsir ini diselesaikan oleh dua orang, yang kebetulan namanya sama, oleh karena itu kitab ini dinamakan Tafsir al-Jalalain.

Baca Juga : Download Kitab Tafsir al-Thabari PDF

Tentang Pengarang Tafsir Jalalain

Kami akan menjelaskan proses penulisan Tafsir al-Jalalain pada sub berikutnya. Pada bahasan kali ini, dipaparkan biografi singkat kedua penulis Tafsir al-Jalalain.

al-Imam Jalaluddin al-Mahalli
Al-Mahalli mempunyai nama lengkap Muahammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad al-Imam alAllamah Ahmad Jalaluddin al-Mahalli.

Ia lahir di kairo, Mesir pada tahun 791 H/1389 M. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Mahalli yang dinisbatkan pada kampung kelahirannya.


Lokasinya terletak disebelah barat Kairo, tak jauh dari sungai Nil.

Guru-gurunya diantaranya Al-Badri Muhammad bin Aqshari, Burhan al-Baijuri, A’la al-Bukhari, dan Syamsuddin bin Bisati. Ia juga mendengar hadis dari Syaraf al-Kuwaik.

Sejak kecil, tanda-tanda kecerdasanya sudah terlihat pada diri Al Mahalli, ia belajar berbagai ilmu diantaranya Tafsir, Ushul fiqih, Teologi, Nahwu, dan logika.

Riwayat hidup al-Mahalli tidak terdokumentasikan secara rinci. Hal ini disebabkan ia hidup dalam masa kemunduran dunia Islam.


Lagi pula, ia tak memiliki banyak murid, sehingga segala aktivitasnya tidak terekam dengan jelas. 

Meski demikian, al-Mahalli di kenal sebagai orang yang berkepribadian mulia dan hidup sangat paspasan.

Untuk tidak mengatakan miskin, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia bekerja sebagai pedagang. 

Namun demikian, kondisi tersebut tidak menurunkan tekatnya untuk terus menuntut ilmu.

al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi
Jalaluddin As-Suyuthi atau nama lengkap Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq al-Din Abu Bakar bin Usman ibnu Muhammad bin Khidhir bin Ayyub bin Muhammad bin Syeikh Hamam al-Din al-Khudairi al-Suyuthi al-Syafi’i, lahir di Kairo, sesudah maghrib, malam ahad, awal Rajab 849 H.


Pada usia 5 tahun ia sudah menjadi anak yatim, kemudian ia sudah hafal al-Qur’an sampai surat al-Tahrim.

Ia selanjutnya diasuh dengan penuh perhatian dari al-Kamal bin Hummam sampai hafal al-Qur’an dengan sempurna.

Disamping itu ia juga mengahafal beberapa kitab antara lain Umdah al-Hakam, Al-Minhaj karya An-Nawawi, Alfiyah Ibnu Malik dan Minhaj al-Baidawi.

Guru-gurunya diantaranya: Syams al-Din Muhammad bin Musa al-Hanafi, pemimpin perguruan Al-Syaikhuniyah, Fakhr al-Din Usman al-Muqsi Ibnu Yusuf, Ibnu al-Qalani dan ulama besar lainya.

Abdurrahman atau yang bergelar Jalaluddin dan yang akrab di panggil Abu Fadil nama panggilan ini adalah nama yang diberikan gurunya, al-Izzu al-Kanani al-Hanbali.


Namun seiring berjalanya masa Jalaluddin as-Suyuthi lebih dikenal dengan sebutan as-Suyuthi. Sebuah nama yang dinisbahkan pada ayahnya yang dilahirkan di as-Suyuth.

Nama suatu negeri yang makmur, terletak di dataran tinggi dan merupakan lokasi perniagaan yang strategis.

Sejak kecil As-Suyuthi menunjukkan semangat tinggi dan kecerdasan luar biasa dalam menuntut ilmu. 

Setidaknya pengakuan as-Suyuthi dalam Asbab wurud al-Hadis bisa menjadi bukti. Ujarnya, “aku telah hafal Al-Qur’an sebelum usia 8 tahun.


As-Suyuthi menuntut ilmu di beberapa negara seperti  Syam, Hijaz, Yaman, India, dan Maroko. Tidak sekalipun AsSuyuthi membuang waktu ketika menuntut ilmu.

Selain tekun belajar, ia rajin berdoa dan ketika menunaikan ibadah haji dan meminum air zam-zam, ia berdo’a agar ilmunya dalam bidang fikih setingkat al-Baqillani dan dalam bidang hadis sekalipun Ibnu Hajar al-Asqalani.

Download Terjemah Kitab Tafsir Jalalain

Meski kitab tafsir ini terbilang kecil, namun kitab ini dijadikan sebuah rujukan semua kalangan. Karena, mempunyai penjelasan yang ringkas sehingga para pemula pun dapat menikmati kajian tafsir secara cepat.

Dengan ini, kitab tafsir bisa mendapat sambutan yang baik mulai pemula hingga ulama. Dan sampai sekarang Tafsir al-Jalalain masih bertahan menjadi rujukan semua kalangan.

Baca Juga : Download Gratis al-Durru al-Mantsur Karya Imam Suyuthi

Kitab ini pun juga mendapat perhatian dari banyak ulama, dan bisa dipastikan akan senantiasa dijadikan rujukan, dan kajian di lembaga-lembaga Islam.

Bagi anda yang ingin lebih jauh Kitab Tafsri Jalalain, karangan Jalaluddin al-Mahalli, dan Jalaluddin As-Suyuthi. berikut ini kami akan bagikan versi terjemahannya. Simak detailnya berikut ini:

Nama Kitab : Tafsir Jalalain (تفسير الجلالين)

Pengarang : Jalaluddin al-Mahalli, dan Jalaluddin As-Suyuthi.

Penerjemah : Abi Medan

File: PDF

DOWNLOAD 

Jilid 1 - Jilid 2

Versi Ringkas- Klik LINK


Dapatkan kitab-kitab dan buku terjemahan lainnya, klik Terjemah

Disclaimer:

Kami tidak menganjurkan untuk menggandakan dengan tujuan komersil dan mendapatkan profit, tanpa seizin pemilik.

Website ini hanya sebagai media download, sebab file-file sudah tersedia pada penyedia tertentu.

1 komentar untuk "Download Terjemah Kitab Tafsir Jalalain-Lengkap Dua Jilid-Versi PDF"

Anda Mendapatkan Manfaat Dari Informasi Galeri Kitab Kuning? Tulis Komentar dengan Sopan, dan Tanpa memberi Link Aktif atau Non Aktif
Jangan Pakai Bahasa Yang Negative
Mohon maaf jika balasan kami telat, dan sesegera mungkin akan kami tanggapi.

Hormat Kami
Admin Galeri Kitab Kuning

close
Banner iklan disini